Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders wil als proef horecabedrijven in de hele gemeente op donderdag, vrijdag en zaterdag de mogelijkheid bieden tot 5.00 uur open te zijn.

De ondernemer moet dan wel een vergunning aanvragen hiervoor. Aan die vergunning zijn eisen verbonden.

Bewaking

Zo moet het etablissement voor bewaking aan de deur zorgen. 

“Vindt een ondernemer dat te duur of willen ze om andere redenen niet meedoen, dan mogen ze tot 2.00 uur open blijven”, licht burgemeester Letty Demmers woensdag het plan toe.

Maar de meesten zien deelname volgens haar wel zitten.

Vertrouwen

Of de proef van een jaar meer overlast tot gevolg heeft, moet volgens de burgemeester blijken.

“Ik heb er vertrouwen in dat de ondernemers deze verantwoordelijkheid kunnen oppakken. Zij hebben er ook belang bij dat het goed gaat. Als ze het vertrouwen beschamen, houdt het op. Dan stoppen we met de pilot.”

Helderheid

Met dit experiment willen b&w meer helderheid verschaffen in de sluitingstijden. Daarin is in de loop der jaren veel verscheidenheid geslopen.

Op zondag tot en met woensdag mogen horecazaken tot 2.00 uur open zijn, maar alleen tot 1.00 uur nieuwe gasten binnenlaten.

Zienswijze

De gemeenteraad moet het voorstel van b&w nog goedkeuren. Het plan ligt drie weken ter inzage.