De Lokale Partij Middelburg (LPM) vindt dat de mogelijkheid voor bewoners van de Middelburgse binnenstad om een vergunning voor parkeergarage Geere aan te vragen duidelijker moet worden gecommuniceerd. 

Dat zegt fractievoorzitter Piet Kraan in een reeks nieuwe vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de parkeerdruk.

Op zijn eerste vragen eind vorig jaar antwoordde het college dat bewoners ‘in bepaalde delen van de binnenstad onder voorwaarden’ voor 100 euro een zogenoemde bewoners plus-vergunning kunnen aanvragen voor parkeergarage Geere.

Alternatief

Kraan heeft deze mogelijkheid niet ontdekt op de website en navraag gedaan bij ambtenaren. Hij zegt dat zij hebben verteld dat de gemeente ‘er niet te veel bekendheid aan wil geven’.

Kraan vindt dat vreemd, omdat het volgens het college ‘een volwaardig alternatief is’ en vraagt haar waarom ze het daarom niet duidelijker communiceert. Hij wil dat ze dat wel gaat doen.

Cijfers

Ook wil Kraan meer cijfers. Zo is hij benieuwd naar het overschot van 729 parkeerplaatsen op het maaiveld dat er volgens het college is.

Hij vraagt of bekend is hoeveel plaatsen daarvan worden ingenomen door bezoekers, onder meer tijdens piekmomenten en in het hoogseizoen.

Als toch blijkt dat er sprake is van een tekort op bijzondere tijdstippen hoopt hij dat burgemeester en wethouders alsnog maatregelen treffen.