Rob van Eijkelenburg van D66 in Middelburg heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over wat volgens hem ‘sjoemelsubsidies’ zijn. 

Het gaat hem om twee subsidies die het college heeft toegezegd, zonder dat de gemeenteraad daarvan op de hoogte was.

In de eerste plaats heeft hij zich gestoord aan een toezegging aan de Huurdersvereniging Middelburg (HVM). Deze was in de begroting, die in november werd behandeld, onder een andere naam weg geboekt.

Controleren

Van Eijkelenburg vindt dat te allen tijde duidelijk moet zijn waaraan of aan wie de gemeente een subsidie geeft. “Dan kunnen wij controleren waarvoor het geld is bedoeld, of het goed is besteed en het eventueel meenemen in de bezuinigingsronde. Nu kan dat allemaal niet. Het lijkt alsof er wat geld onder tafel is gegeven.”

Stadsgeschiedenis

Naast de bijdrage voor HVM zet Van Eijkelenburg grote vraagtekens bij de subsidie van 20.000 euro aan het Zeeuws Archief.

Het geld voor het schrijven van een stadsgeschiedenis in het kader van Middelburg 800 jaar werd voor november 2014 toegezegd. De eerste keer dat de raad over het verdelen van de subsidies sprak was december 2015.

Hij wil meer weten over het hoe en waarom van deze toezeggingen.