De antwoorden van het Middelburgse college van burgemeester en wethouders over plannen voor het Parelplein in Dauwendaele overtuigen de LPM (Lokale Partij Middelburg) niet dat het weghalen van de overkapping de veiligheid ten goede komt.

Ook betwijfelt de fractie dat de meerderheid van de omwonenden voor sloop is. Daarom wil ze het onderwerp op 2 maart bespreken in de raadscommissie maatschappelijke zaken.

Veiligheid

In Dauwendaele wordt al langer gepraat over het verbeteren van de veiligheid en sociale cohesie in de wijk. 

In gesprekken hierover met de gemeente droeg een groep bewoners van de Edelstenenbuurt volgens b&w in april 2015 ideeën aan om de overkapping op het Parelplein te veranderen in een speelplek.

‘Maar een speelplek creëren met behoud van de overkapping is niet mogelijk vanwege de veiligheidszones die gelden voor speelwerktuigen’, schrijven b&w in de antwoorden aan de LPM.

Vragensteller Piet Kraan heeft vraagtekens bij die opvatting. “De overkapping zit in de hoogte.”

Objectief

Bij een ronde door de Edelstenenbuurt zijn meningen gepeild, antwoordden b&w op een andere vraag. De fractie vraagt zich echter af of de mensen op een duidelijke en objectieve manier naar hun mening is gevraagd.

Bomen

De LPM heeft ook twijfels over de noodzaak om de bomen bij de overkapping weg te halen.

‘Van diverse kanten is gepleit voor een transparante omgeving, zodat alles goed te zien is en niemand zich kan verschuilen’, zeggen b&w daarover.

‘Dat betekent dat de overkapping en de negen leilinden het veld moeten ruimen. Deze bomen willen we verplanten naar de Verwerijstraat.”

Zicht

Het college wil een groene haag terugplanten rondom de speelplek. “Juist zo’n haag neemt het zicht weg”, vindt Kraan.

Het college heeft de aanleg van de speelplek gepland voor maart en april.