De komende maanden vinden er werkzaamheden plaats in de Zusterstraat, Varkensmarkt en Gravenstraat in Middelburg.

Het werk is inmiddels begonnen bij de Zusterstraat van nummer 52 tot en met 70. Deze eerste fase duurt tot april. De Varkensmarkt en Gravenstraat zijn tussen 30 maart en 13 mei aan de beurt.

Leidingen
In de straten worden nieuwe gas- en waterleidingen aangelegd. Er worden sleuven gegraven waarna oude asbestcement gasleidingen worden verwijderd en nieuwe PVC gasleidingen gelegd. Ook komen er nieuwe waterleidingen. De nieuwe drinkwaterleiding is van PVC. De meeste woningen worden voorzien van nieuwe aansluitingen.

Bouwhekken
Voor de werkzaamheden zijn veel materialen nodig. De gemeente richt hiervoor een terrein in aan de Nieuwe Haven. Dat sluit ze af met bouwhekken.