De gemeente Middelburg heeft beleidsvelden geselecteerd die mogelijkheden bieden voor bezuinigingen en een andere uitvoering. Dat laat ze woensdag weten.

Vanaf deze maand wordt er gepraat over Afvalinzameling, Bibliotheekwerk, Educatie en kunstzinnige vorming, Kunstbeoefening en –bevordering, Musea, Sport, Sportvoorzieningen, Economische aangelegenheden, Onderwijsbeleid en Vastgoed.

Bezuinigingen

Door de bezuinigingen die de gemeente Middelburg moet doorvoeren en de veranderende rol van de overheid in de samenleving legt Middelburg al haar activiteiten onder de loep.

Ze bekijkt onder meer welke taken ze volgens de wet niet hoeft uit te voeren en of en hoe die op een andere manier gedaan kunnen worden.

Ook onderzoekt Middelburg of haar wettelijke taken efficiënter uitgevoerd kunnen worden en wat de effecten zijn als ze stopt met niet-wettelijke taken.

Maart

De eerste beleidsvelden bespreekt Middelburg deze maand met belanghebbenden.

Vanaf maart staan gesprekken over de thema’s Belastingen, waarderingen, heffing en inning, Geodiensten, Onderhoud openbaar groen, Wijkgericht werken en burgerparticipatie, Speelplaatsen, Grondbedrijf en Wmo en Jeugdwet op de agenda.

April

Vanaf april zijn Bestuur, Bestuursondersteuning, Communicatie en informatie, Facilitaire Zaken, Financiën, Oudheidkunde en archiefdiensten, Personeelszaken, Telefoon en receptie, Parkeren, Participatiewet, Publieksdiensten, Recreatie, Ruimtelijke Ordening en Management onderwerp van gesprek.