Dat de landelijke plannen voor het toestaan van kustbebouwing niet doorgaan en de provincie Zeeland werkt aan een kustvisie is voor de GroenLinks Zeeland niet genoeg. De Provinciale Staten-fractie stelt hierover woensdag schriftelijke vragen.

‘We hebben zorgen over het prachtige, open kustlandschap’, schrijft Statenlid Gerwi Temmink aan Gedeputeerde Staten. ‘Ook binnen het huidige provinciale beleid zijn er nog veel mogelijkheden voor kustbebouwing.’

Achterland

De partij wil weten of er niets gebouwd mag worden tot het nieuwe omgevingsplan 2018-2024 in werking treedt.

Daarnaast vraagt Temmink of bij kustbebouwing ook de Ooster- en Westerscheldekust wordt bedoeld of alleen de Noordzeekust. ‘In hoeverre wordt het achterland meegenomen in de kustvisie? Daar vindt de meeste bouw plaats.’

Moratorium

Zijn de bouwplannen, zoals voor het Nollebos in Vlissingen, in afwachting van de kustvisie helemaal van tafel, staan ze stil of gaan de ontwikkelingen gewoon door, wil Temmink weten.

‘Als ontwikkeling doorgaat, hoe kan de provincie in dit stadium dan voorkomen dat die plannen uitgewerkt en uitgevoerd worden? Zijn GS bereid een moratorium in te stellen tegen nieuwe plannen voor kustbebouwing?’

Kustvisie

Temmink vraagt of GS kunnen aangeven hoe Provinciale Staten en maatschappelijke organisaties hun mening kunnen geven tijdens de totstandkoming van de kustvisie.

‘Wanneer kunnen wij hiervoor een definitieve tijdsplanning tegemoet zien? En hoe scherp moeten de nieuwe regels zijn?’ De partij wil dat er een duidelijke kaart voor de landschappelijke inpassing komt.