De nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) aan de Westkapelseweg in Zoutelande opent donderdag officieel.

In het pand, naast de nieuw gebouwde supermarkt, is de Willibrordusschool, kinderopvang en het dorpshuis met muziekvereniging gevestigd.

Dorpsbewoners

Naast de gebruikers van het centrum hebben ook de dorpsbewoners hun handen uit de mouwen gestoken.

Robuuste

In mei begon de bouw van het centrum, een constructie van hout, afgewerkt met houten plaatmateriaal. Dat zorgt binnen voor een opvallende robuuste en industriële stijl.

Er zijn twee entrees. De linker is voor de bovenbouw en gymzaal en de rechterdeur voor de benedenbouw en kinderopvang.

Dorpshuis

“Het is bijna zeker dat wij het dorpshuis gaan exploiteren”, vertelt Jos Wisse van muziekvereniging Luctor et Emergo.

“Er moeten nog een paar kleine dingen afgehandeld worden.” Dat heeft volgens Wisse te maken met de verandering naar ‘meer samenleving, minder overheid’. “Voor ons biedt dit het voordeel dat we makkelijker over de ruimte, die ook andere muziek- en sportverenigingen gaan gebruiken, kunnen beschikken.”

Betrokken

De Veerse wethouder René Molenaar is in zijn nopjes met het nieuwe centrum. De gemeente stelde hiervoor een krediet van 2,9 miljoen beschikbaar.

“Het oude gebouw van de Willibrordusschool aan de Nieuwstraat uit 1959 was gedateerd en voldeed niet meer. En ook op het verenigingsgebouw konden we niet meer trots zijn.”

Het is een groot pand met veel mogelijkheden, vindt hij. “De betrokkenen kwamen tot unanieme keuzes waarvan we lang plezier gaan hebben. Dit pand is nu het kloppend hart van Zoutelande.”

Toneeluitvoeringen

De grote zaal van het dorpshuis is te splitsen in een zaal met honderdnegentig zitplaatsen en een foyer.

“Over de akoestiek zijn we erg tevreden en we hebben ook over de aankoop van de tafels en stoelen en de verlichting meebeslist”, legt Wisse uit.

Directeur Piet de Nooijer van de Willibrordusschool vult aan dat deze ruimte ook door zijn school gebruikt kan worden voor toneeluitvoeringen en de eindmusical.

Kindcentrum

Suzan Cijsouw, projectleider van de gemeente Veere, laat de toilet- en kleedruimten zien, grote gymzaal, bibliotheek, de vijf klaslokalen en buitenschoolse opvang Paalhoofd.

“We zijn nu vier ochtenden per week open. Op donderdag zijn er tien kinderen en de andere dagen acht”, legt Dick Schmelzer van Kinderopvang Walcheren uit.

“We werken met ons activiteitenaanbod veel samen met de school, maar hier kunnen de kinderen wel lekker spelen."

"We willen binnen korte tijd een integraal kindcentrum organiseren, met onderwijs en opvang voor nul- tot dertienjarigen. Dat is nu al deels het geval, maar we wilden eerst samen wonen en samen werken voordat we ook samen nieuwe afspraken maken.”

De ruimten zijn al op de allerkleinsten ingericht.