Lilian Janse-van der Weele van de SGP in Vlissingen wil dat het college van burgemeester en wethouders iets doet aan het onderhoud van de Noorderbegraafplaats. 

Zij zegt regelmatig op straat te worden aangesproken door mensen die klagen over de slechte staat waarin deze verkeert. Volgens hen wordt het groen niet vaak genoeg gesnoeid. Daardoor groeit het gras zelfs over de graven.

Niveau

Janse-van der Weele wil weten of begraafplaatsen net zo vaak worden onderhouden als het openbaar groen. “Als het niveau hoger is, waarom ziet de begraafplaats er dan zo slecht uit?”

Als de begraafplaatsen net zo vaak worden onderhouden als het openbaar groen, vindt het gemeenteraadslid het niet te accepteren dat Vlissingen de grafrechten elk jaar laat stijgen.
Volgens haar kan de slechte staat van onderhoud de gemeente zelfs geld gaan kosten, omdat nabestaanden hun contract opzeggen.

Janse-van der Weele wil weten wat het college gaat doen om de Noorderbegraafplaats op te knappen.