Het Familiefonds Hurgronje financiert ook de komende vijf jaar de leerstoel ‘Geschiedenis van Zeeland in de wereld’ van University College Roosevelt (UCR) in Middelburg.

De leerstoel bestaat sinds 2013. De huidige termijn loopt in 2018 af. Met de toezegging van het fonds is de toekomst tot 2023 verzekert.

Prof. dr. Arjan van Dixhoorn bekleedt de leerstoel. Hij is in 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan UCR. Onder zijn leiding wordt de geschiedenis van Zeeland onderzocht vanuit wereldhistorisch perspectief.

Eind januari is de website www.zeelandindewereld.nl gelanceerd. Hierop staan verhalen over het onderzoek dat plaatsvindt naar de geschiedenis van Zeeland.

Lezing

Op woensdag 24 februari is de eerste van een reeks Hurgronje-lezingen, die zijn bedoeld om jonge onderzoekers op het gebied van de Zeeuwse geschiedenis een podium te geven.

Alisa van der Haar bijt het spits af. Zij gaat in op de rol van debatten in de 16e eeuw, met de nadruk op Marnix van St. Aldegonde en Johan Rademacher vanuit Zeeland.

De Engelstalige lezing is gratis toegankelijk. Plaats van handeling is UCR aan de Markt in Middelburg. Hij begint om 19.00 uur.