Bert van den Brink is vanaf 1 augustus de nieuw dean van University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. 

Hij is de opvolger van Barbara Oomen, die in 2012 het stokje overnam van oprichter Hans Adriaansens.

De raad van toezicht en het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, waaronder UCR valt, hebben Van den Brink benoemd ‘vanwege zijn bestuurlijke ervaring en betrokkenheid bij het universitaire onderwijs, zijn visie op de ontwikkelstappen voor UCR en persoonlijke enthousiasme en gedrevenheid’.

Vice-decaan

Van den Brink werkt nu nog op de Universiteit Utrecht. Hij is vice-decaan van de faculteit Geesteswetenschappen en leidt de Graduate School of Humanities.

Sinds 2009 is hij hoogleraar politieke en sociale filosofie aan het Ethiek Instituut van het departement Filosofie en Religiewetenschap.