De gemeenten Middelburg en Vlissingen gaan panden eerder sluiten als er sprake is van drugshandel. 

Volgens de twee is de overlast de laatste tijd toegenomen, omdat deze professioneler en grootschaliger is georganiseerd. Daarnaast gaat er volgens Middelburg en Vlissingen geen afschrikkende werking uit van het huidige beleid.

Panden kunnen bij een overtreding voortaan meteen worden gesloten, zonder een waarschuwing. Het geldt voor woningen en bedrijfspanden.

De autoriteiten beslissen per pand of het meteen dicht moet of een waarschuwing volstaat. Ze kijken dan naar de hoeveelheid (soft)drugs die wordt aangetroffen, of er sprake is van professionele handel en andere overtredingen zoals wapenbezit.

Poster

Middelburg en Vlissingen zeggen dat de nieuwe aanpak beter past bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Als het pand eenmaal is gesloten wordt dat met een duidelijke poster kenbaar gemaakt op de voordeur.
De gemeente Veere gaat op korte termijn het aangescherpte beleid ook invoeren.