De oppositiepartijen Lokale Partij Middelburg (LPM), D66, SP en GroenLinks willen dat de gemeente Middelburg ten minste vier weken wacht met het kappen van de abelen op de Loskade in de stad. 

“Ons is gebleken dat er bij zeer veel inwoners veel weerstand bestaat tegen het kappen van de gezonde bomen”, schrijven de partijen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De vier partijen willen met de tegenstanders in gesprek en weten om hoeveel mensen het gaat. “Gelet op het grote aantal kan dat enige weken duren.”

Burgerparticipatie

De gemeenteraad is een eerder stadium akkoord gegaan met het kappen van de abelen. In de brief schrijven de oppositiepartijen dat het in het licht van de burgerparticipatie ‘niet gewenst is’ om de bomen neer te halen ‘voordat deze inwoners in staat zijn gesteld hun mening kenbaar te maken’.