Kinderen kunnen vanaf komend schooljaar ook voortgezet vrijeschoolonderwijs in Zeeland volgen. 

CSW Bestevaêr in Vlissingen krijgt een afdeling voor deze vorm van onderwijs. Het gaat vooralsnog om de eerste twee leerjaren van de mavo, havo en vwo.

In Middelburg is er al jaren een vrije basisschool. De roep om een middelbare school werd de laatste jaren steeds luider.

Groei

De Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) en de Vereniging Voortgezet Vrijeschoolonderwijs zijn onlangs tot overeenstemming gekomen. “Het vrijeschoolonderwijs groeit landelijk enorm, tegen de trend in”, zei Christine Ruppert vorig jaar als voorzitter van de initiatiefgroep, die toen aan de basis stond van het voortgezet vrijeschoolonderwijs. “Aan de manier van lesgeven lijkt veel behoefte aan te zijn.”

Aanmeldingen

Tot nu toe moesten Zeeuwse kinderen echter naar steden als Breda, Rotterdam, Antwerpen of Gent om voortgezet vrijeschoolonderwijs te volgen. Met de nieuwe afdeling op CSW Bestevaêr is dat verleden tijd. “We hebben al meer dan dertig aanmeldingen”, zegt CSW-directeur Frans van der Knaap. “We zijn dus blij dat we in deze behoefte gaan voorzien.”

De lessen op de vrijeschool gaan op 1 augustus van start.