De LPM (Lokale Partij Middelburg) wil dat het college van burgemeester en wethouders de sloop van de overkapping op het Parelplein in Middelburg opschort. De partij stelt hierover woensdag schriftelijke vragen. 

De LPM wil dat er niets gebeurt tot haar vragen zijn beantwoord.

Doordrukken

‘De sloop roept vele vragen op’, schrijft Piet Kraan in zijn vragen. ‘Het beeld is ontstaan dat het college niet zorgvuldig heeft gehandeld en probeert zaken door te drukken zonder goedkeuring van omwonenden.’

Kunstwerk

Kraan vraagt onder meer naar de voor- en tegenstanders van de sloop. ‘Klopt het dat de gemeente de overkapping al vaker wilde slopen en dat dit leidde tot protesten in de buurt, omdat de overkapping geschonken is aan de bewoners en niet aan de gemeente?’

Advies

De overkapping wordt volgens Kraan met recht gezien als kunstwerk. ‘Acht het college het, gelet op de maatschappelijke protesten, niet verstandig om de raad om advies te vragen?’