Bo Schreur van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen ontvangt dinsdag in Den Haag een studiebeurs van de Topsector Water. 

De derdejaarsstudente Watermanagement/Aquatische Ecotechnologie aan de Delta Academy won de studiebeurs nadat zij de jury van de HZ Delta Academy en Rijkswaterstaat wist te overtuigen van haar visie op slim watermanagement.

Professionals

Schreur kan met de beurs haar collegegeld voor het derde en vierde jaar vergoeden en lezingen en bijeenkomsten met professionals uit de watersector bijwonen.

De beurs is beschikbaar gesteld door bedrijven en instellingen uit de watersector en uitgereikt door Henk Ovink. Hij is Nederlands Water-gezant en versterkt de internationale waterambitie van Nederland. Ovink draagt bij aan het beter internationaal vermarkten van Nederlandse kennis.

Talentvol

Met de studiebeurzen van de Topsector Water bieden werkgevers derde- en vierdejaarsstudenten op het mbo, hbo en het wo op een aantal geselecteerde opleidingen de kans hun collegegeld te winnen.

De beurs biedt jonge talentvolle studenten, naast de kans op een beurs, de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium intensief kennis te maken met werkgevers en professionals uit de praktijk.

Verder versterkt het initiatief de samenwerking tussen studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in het kader van arbeidsmarktrelevantie van opleidingen.

Van de studenten die een beurs ontvangen wordt verwacht dat zij via hun netwerken en door invulling van het ambassadeurschap voor de watersector bijdragen aan de genoemde doelstellingen.

Jurering

Bo Schreur is door de Zeeuwse jury als winnares gekozen. Haar rapport toont hoe de Deltawiki tot een breed gedragen en toegankelijk platform gemaakt kan worden en hoe deze wiki scholieren kan motiveren om te kiezen voor de watersector.

De jury geeft aan dat haar werkwijze de beste was en dat haar ideeën innovatief en origineel zijn, aldus de HZ.