De crisisnoodopvang van vluchtelingen in sporthal De Kruitmolen heeft de gemeente Middelburg niets gekost.

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad. Ze had toegezegd met een financiële evaluatie te komen.

Dat Middelburg er niets op heeft moeten toeleggen is vooral te danken aan de verhoging van de Rijksbijdrage van 40 naar 100 euro per vluchteling per nacht.

Ambtenaren

Het college maakt wel de aantekening dat ambtenaren in totaal zo’n 2.000 uur zijn bezig geweest met de opvang. Middelburg heeft eind oktober twee keer 72 uur vluchtelingen opgevangen. Tijdens de eerste twee dagen sliepen er 197 personen in De Kruitmolen. De laatste vier dagen waren dit er 184.