Achterstand Middelburg met huizen statushouders

De gemeente Middelburg moet nog 21 statushouders, asielzoekers met een verblijfstatus, huisvesten. 

Het is de achterstand op de taakstelling voor 2015. Hier bovenop komen de 56 statushouders die Middelburg de komende zes maanden moet onderbrengen in een woning. Bij elkaar gaat het om 77 mensen.

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Willemien Treurniet van de ChristenUnie.

Woongoed

Middelburg had voor 2015 een taakstelling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) van 92 personen, inclusief tien mensen die op 1 januari 2015 al gehuisvest hadden moeten zijn. Van deze groep hebben vorig jaar 71 mensen een huis toegewezen gekregen bij Woongoed Middelburg, Woningbouwvereniging Arnemuiden en in de particuliere sector.

De meeste statushouders krijgen een huis via Woongoed. Met de corporatie in Arnemuiden is afgesproken dat zij dit jaar twee gezinnen onderbrengen. Het college verwacht bovendien dat particuliere verhuurders dit jaar meer woningen hebben voor de vluchtelingen.

Torentijd

Verder praat het college met de Rijksvastgoeddienst en beheerorganisatie Villex om alleenstaande statushouders onder te brengen in kamers, die tot nu toe voor andere doelgroepen waren bestemd. Zo is er al een tijdje sprake van dat een leegstaand gebouw van gevangenis Torentijd in Middelburg geschikt wordt gemaakt voor bewoning.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie