Nieuwe afspraken Veerse huurwoningmarkt

Vertegenwoordigers van woningcorporatie Woonburg, huurdersvereniging SHW/W en de gemeente Veere ondertekenden maandag prestatieafspraken voor de huurwoningmarkt. 

Hierin staan de regels tot 2018 voor onder meer de kwaliteit en hoeveelheid huurhuizen in de gemeente. Belangrijke thema’s zijn de huisvesting van statushouders en het energiezuiniger maken van de woningen.

Binnen enkele weken is er uitsluitsel over het bouwen van extra huurwoningen om de doorstroming te verbeteren, vertelde de Veerse wethouder Chris Maas.

Doordat gemeenten statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) moeten huisvesten, is er meer vraag naar huurwoningen.

"Er komen tussen de tien en twintig woningen, op maximaal drie locaties", lichtte Woonburg-directeur Marco van der Wel toe. Die huizen zijn straks voor alle woningzoekenden beschikbaar, niet alleen voor statushouders.

COA

Met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wordt bekeken of statushouders een huis kunnen delen. "Statushouders zijn vaak alleenstaande mannen", aldus Van der Wel. "In het azc kijken ze of twee of drie mensen qua achtergrond bij elkaar passen, zodat ze samen een huishouden kunnen runnen. Dan gaat huisvesten sneller."

Tot en met 2022 krijgen alle huurders van Woonburg de mogelijkheid hun woning te verduurzamen, waarmee het energielabel stijgt naar minimaal B. De huurder gaat dan meer huur betalen, maar bespaart dit – en meer – op de energiekosten, aldus Van der Wel.

"Soms willen mensen niet meedoen, omdat bijvoorbeeld de huurverhoging wel vooraf duidelijk is, maar de besparing op de energierekening niet." Deze adressen pakt de corporatie aan op het moment van een verhuizing.

Huurprijs

De afspraken betreffen ook het voorkomen van overlast en het huurprijsbeleid. "De huurverhoging was de laatste jaren een heet hangijzer, omdat de huren in drie jaar tijd met minimaal twaalf procent verhoogd zijn", vertelde Agnes Los van SHW/W (Stichting Huurdersbelangen Woonburg/Walcheren).

Van der Wel en Maas beaamden dat dit een forse stijging is. Door het vooruitzicht dat de verhoging volgend jaar stopt, kunnen de huurders hiermee leven volgens Los. "De prestatieafspraken zien er goed uit."

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie