LPM wil dat college uitspraak over asielzoekers terugneemt

De LPM-gemeenteraadsfractie wil dat het Middelburgse college van burgemeester en wethouders haar uitspraak over de opvang van nieuwe asielzoekers terugneemt.

In zijn nieuwjaarsspeech zei burgemeester Harald Bergmann dat het college zich ook op de opvang van vluchtelingen voor een langere periode wil richten. Omdat de gemeenteraad hierover nog niet besloten heeft, vindt de LPM deze uitspraak voorbarig.

‘Het college wil nog meer asielzoekers opvangen en hen beter begeleiden’, schrijft LPM-fractievoorzitter Piet Kraan.

Crisisopvang

‘Willen b&w ook nog meer crisisopvang aanbieden? Hoe ziet het college de opvang voor een langere periode? Is het gelet op de vele reacties vanuit de bevolking niet beter om eerst na te gaan in hoeverre de inwoners positief tegenover het voornemen van het college staan?’

Mocht het draagvlak niet groot genoeg zijn, dan vindt de partij het verstandiger dat het college daaraan in een uiterste poging werkt.

Financiën

Daarnaast wil Kraan dat b&w een duidelijk en volledig beeld overleggen van de directe en indirecte financiële gevolgen voor Middelburg, nu en in de toekomst, van de komst van asielzoekers.

‘Is het bijvoorbeeld juist dat door de asielzoekers het inwoneraantal toeneemt, dat daardoor de algemene uitkering van het Rijk aan Middelburg toeneemt en er nog andere tegemoetkomingen zijn die de gemeente dan krijgt?'

'Kan het college bevestigen dat, gelet op de deplorabele financiële staat van Middelburg, een eventueel financieel gewin voor de gemeente door de komst van asielzoekers, geen rol heeft gespeeld in de besluitvorming bij het college over de komst van meer asielzoekers?’

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie