ChristenUnie wil inzicht in taakstelling statushouders

De ChristenUnie wil weten wat de gemeente Middelburg de komende maanden doet om meer statushouders van een woning te voorzien.

De gemeenteraadsfractie vraagt het naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw. Daarin staat dat de achterstanden op het gebied van het vestigen van statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, oplopen.

Elke gemeente krijgt ieder halfjaar een taakstelling op dit gebied, omdat het bijdraagt aan de doorstroming in asielzoekerscentra en dus ook de (crisis)noodopvang. De afgelopen zes maanden is deze bij lange niet gehaald.

De ChristenUnie vraagt aan het college van burgemeester en wethouders of dat in Middelburg wel het geval is. Ze vraagt naar de taakstelling en het werkelijke aantal mensen dat een huurwoning kreeg toegewezen.

Concrete stappen

Ook vraagt fractievoorzitter Willemien Treurniet hoe hoog de opgave voor het komende halfjaar is en of het college al concrete stappen heeft gezet om dit te realiseren. "Kan het college ook aangeven wat dit betekent voor de druk op de sociale woningmarkt", is de slotvraag van Treurniet.

Ze vindt dat er sprake is van "een zorgelijke situatie, te meer omdat het aantal vluchtelingen alleen maar is toegenomen. Daardoor wordt de taakstelling ook groter".

Lees meer in de Middelburgse en Veerse Bode van deze week.

Tip de redactie