De Middelburgse ChristenUnie-gemeenteraadsfractie wil dat het actieplan voor de binnenstad van Middelburg sneller wordt uitgevoerd.

De partij stelt het college van burgemeester en wethouders hierover maandag vragen naar aanleiding van de recente faillissementen van drogisterijketens, warenhuizen en schoenenzaken.

Uit de behandeling van het actieplan in april en de informatiemarkt in juni blijkt volgens de fractie dat het noodzakelijk is dat overheid en ondernemers samen optreden. "Hoe is de samenwerking tussen ondernemers en gemeente", vraagt Hans Krabbendam.

"Is er overleg geweest tussen gemeente en vastgoedeigenaren?" Ook wil hij weten of de afgesproken prioriteiten de juiste zijn en of er is nagedacht over herschikking van winkelgebieden, het afbouwen van kansarme locaties en thematische bundeling, zoals het actieplan aanraadt.

"Hoe is de coördinatie van de voortgang van de uitvoering van het actieplan geregeld en welke samenhang is er met de geplande evenementen? Zijn de evenementen geselecteerd op de bijdrage aan de visie voor de binnenstad?" Krabbendam vraagt ook wanneer de gemeenteraad een overzicht van de inspanningen en te verwachten resultaten krijgt.