De gesprekken over mogelijkheden tot het creeëren van één vmbo in Walcheren zijn gestrand.

De onderwijswethouders op Walcheren, de Onderwijs Autoriteit Zeeland en de schoolbesturen van CSW en Mondia Scholengroep hebben na oktober gekeken of er mogelijkheden waren tot vorming van één vmbo, maar die gesprekken liepen op niets uit. Dat meldt de Middelburgse wethouder Chris Dekker woensdag.

In oktober lieten de schoolbesturen al weten dat ze met hun traject om één opleiding te vormen stopten. Landelijke wetgeving maakte die plannen, bedoeld als voorbereiding op de krimp van het aantal leerlingen, volgens hen niet realiseerbaar, maar daarna werden alsnog pogingen ondernomen om eenwording te realiseren.

De Walcherse gemeenten willen de belemmeringen die er nu zijn aankaarten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In overleg met andere krimpgebieden hopen ze zo iets aan de wetgeving te kunnen veranderen. CSW en Mondia Scholengroep blijven wel samenwerken, onder meer op het gebied van passend onderwijs, zorg en ondersteuning.