Op de Groene Boulevard in Vlissingen vindt op 22 maart de onthulling plaats van een Joods monument. 

Op het 2,5 meter hoge beeld prijken de veertig namen van de Joodse Vlissingers die op 24 maart 1942 op bevel van de Duitsers per trein naar Amsterdam vertrokken en nooit terugkeerden.

Identiteit

"Hiermee komt hun identiteit terug in de stad waar ze horen”, zegt Jacques de Hond van Stichting Vrienden Joods Monument Vlissingen. "Hun namen worden gebeiteld in graniet, opdat ze nooit vergeten worden." Prinses Beatrix is bij de onthulling aanwezig.

Om het monument te realiseren richtte De Hond, die sinds 1962 in Vlissingen woont, deze zomer de Stichting Vrienden Joods Monument Vlissingen op met stadsgenoot Hans Koeman. Hij is onder meer betrokken bij de realisatie van herdenkingsgebied Uncle Beach aan de Groene Boulevard.

Fondsenwerving

De stichting is nu onder meer bezig met fondsenwerving. Het monument is in de maak. "Ik heb prinses Beatrix een brief gestuurd en ze heeft toegezegd te komen", vertelt De Hond. "Het Jodendom heeft altijd een goede band gehad met het koninklijk huis."

De laatste anderhalf jaar is De Hond veel bezig met het monument. "Nu het er bijna is, voel ik blijdschap. Het gaat 74 jaar later echt gebeuren."