De Lokale Partij Vlissingen (LPV) zegt dat het ‘twee voor twaalf’ is voor de herontwikkeling van de Buitenhaven in Vlissingen. 

Als de gemeenteraad volgende week donderdag niet akkoord gaat met een investering van 2,8 miljoen euro zullen nieuwe bedrijven niet voor Vlissingen, maar voor het nog te ontwikkelen bedrijventerrein aan de Trekdijk in Middelburg kiezen.

Dat schrijft Mark Weug in een lang betoog op de website van zijn partij. Er ligt een subsidie van 5,7 miljoen euro klaar van de provincie, maar de gemeente Vlissingen moet zelf 2,8 miljoen euro bijdragen aan de herinrichting van de Buitenhaven.

Kosten

Het plan is gemaakt met het oog op de komst van de Marinierskazerne naar het havengebied. Vlissingen verwacht dat deze veel bedrijvigheid aantrekt. “We moeten eerst kosten maken en kunnen dan gronden verkopen. De kosten gaan we fors terugverdienen”, zei wethouder John de Jonge toen hij het plan een paar weken geleden lanceerde.

Doortrekken

Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Souburg II en de Buitenhaven-West. Het doortrekken van de Marie Curieweg naar de Poortersweg (voor een betere ontsluiting) is in het project één van de grootste kostenposten.

De gemeenteraad neemt volgende week donderdag een besluit over de investering. In de adviesraad van afgelopen donderdag toonden vooral het CDA en de POV zich kritisch, omdat ze het veel geld vinden en twijfelen over het nut.

Vlissingen zit in de Artikel 12-procedure. De uitgave van 2,8 miljoen euro is echter al goedgekeurd door de inspecteur van de landelijke overheid, omdat deze 'onontkoombaar en onuitstelbaar’ zou zijn.

Onbegrijpelijk

LPV-fractievoorzitter Mark Weug zegt de houding van het CDA en de POV niet te begrijpen. 'Afwijzen van de plannen is slecht voor onze toekomst en de economie’. Pim Kraan van de POV is daar niet van onder de indruk. Op zijn Facebook-pagina zegt hij dat de gemeenteraad ooit heeft ingestemd met een investering van drie miljoen euro in de komst van de Marinierskazerne, maar dat het door dit soort verwante projecten veel meer wordt.

'Het college van burgemeester en wethouders maakt gebruik van de salami-tactiek: plakje voor plakje worden de uitgaven voor die kazerne opgekrikt’.

Uitgave

Kraan is bovendien fel gekant tegen een uitgave van 2,8 miljoen euro als niet duidelijk is of en wat hier tegenover staat. Hij twijfelt of de bedrijven wel voor Vlissingen kiezen als de kazerne eenmaal open is.

De gemeenteraad moet voor 1 januari 2016 een beslissing nemen over de 2,8 miljoen euro, anders vervalt de beschikbare subsidie van de provincie.