Hoe anticipeert het Middelburgse college van burgemeester en wethouders op de behoefte voor meer vluchtelingenopvang? Dat wil de PvdA-gemeenteraadsfractie weten in schriftelijke vragen. 

"De regering heeft aangegeven dat de provincie op korte termijn nog 500 vluchtelingen moet opvangen en voor februari nog 2500 vluchtelingen", schrijft raadslid Pim van Kampen vrijdag.

"Het asielzoekerscentrum Swerfrust in Middelburg functioneert prima. Wil het college op korte termijn nog een azc in de gemeente opzetten? Zo ja, heeft de gemeente al locaties in gedachten?"

Communicatie

Mochten b&w binnen een halfjaar vluchtelingen opnemen, dan wil Van Kampen weten hoe dit proces gaat. "En hoe verloopt de communicatie dan met onze inwoners?"

Commissaris van de koning Han Polman doet een dringend beroep op de Zeeuwse gemeenten om nieuwe locaties te zoeken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het gaat om plaatsen waar vluchtelingen een paar maanden tot ruim een jaar kunnen blijven.

"We zijn warm voorstander van vluchtelingenopvang. Uiteraard wel in goed overleg met omwonenden."