Het werk aan de natuurcompensatie Nolle-Westduin in Vlissingen begint maandag. Alle explosieven en munitie in de grond zijn verwijderd, zegt Waterschap Scheldestromen.

De organisatie denkt dat alle werkzaamheden op 1 april volgend jaar zijn afgerond.

De aannemer start met het kappen van een groot aantal dode bomen in het gebied langs de duinen. Daarna gaat hij verder met het grondwerk. Er komt een ringsloot rond het terrein en gedeelten van het terrein worden opgehoogd.

Ook worden meerdere geulen gegraven en de bovenste laag grond wordt verwijderd van het terrein waarmee de (zilte) natuurontwikkeling wordt bevorderd. In het voorjaar worden de planten, struiken en bomen geplant.

Het waterschap zegt dat er in april een ‘bosgebied met gevarieerde begroeiing’ ligt ‘dat doorsneden is met wandelpaden’. Daarnaast komt er een natuurspeelplaats en een plateau met zitbankjes.

Dijkversterking

De natuurcompensatie komt voort uit de dijkversterking in 2009 en 2010. Daarvoor moest onder meer de begroeiing op het binnentalud van de oorspronkelijke dijk en het duin wijken. Daarnaast werd er zes hectare bos gerooid, zodat de dijk landinwaarts kon worden versterkt.

Mensen die op de hoogte willen blijven van de werkzaamheden kunnen op gezette tijden binnenlopen bij de bouwkeet aan de Galgeweg. Deze is voor het eerst open op donderdag 17 december van 13.00 uur tot 15.00 uur.