Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Middelburg gaat niet opnieuw het gesprek aan met het bestuur van de Archipelscholen over de sluiting van basisschool Uilenburch in Middelburg-Noord.

Dat zegt het college in antwoord op vragen van de PvdA.

De scholenkoepel heeft begin november besloten de vestiging aan de Nederstraat in Middelburg te sluiten. De leerlingen krijgen vanaf volgend schooljaar les in het gebouw van Dolfijnenburch aan de Hakewell Smithlaan.

Sluiting van één van de twee was volgens Archipelscholen noodzakelijk, omdat beide hebben te kampen met dalende leerlingenaantallen. "Het is niet uit weelde genomen", liet ze weten in de brief aan de ouders. Uilenburch telt dit schooljaar 76 leerlingen, op Dolfijnenburch zitten er 125.

Het college legt zich bij het besluit neer, omdat er straks nog steeds twee openbare basisscholen aanwezig zijn ten noorden van het Kanaal door Walcheren en ze ook geen zeggenschap heeft over het schoolbestuur.