Inwoners van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen kunnen in 2016 gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Hierdoor betalen zij een klein deel van de kosten voor een huishoudelijk hulp, zo'n vijf euro per uur. 

Walcherenaren kunnen per week maximaal drie uur huishoudelijke hulp inkopen. De colleges van burgemeester en wethouders van de drie Walcherse gemeenten hebben besloten deze prijs ook in 2016 te hanteren.

"Ondanks het lage tarief maakt nog niet iedereen er gebruik van", schrijven Vlissingen, Veere en Middelburg in een gezamenlijk persbericht. "De gemeenten hebben nog geld over. We hebben daarom besloten dat meer mensen gebruik mogen maken van het lage tarief."

In september hebben de gemeenten nieuwe doelgroepen aangewezen, waardoor er meer inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp tegen een laag tarief.