89 procent van de ondernemers in Vlissingen wil door met het ondernemersfonds. Dat is de uitslag van een stemming, die verplicht is volgens de zogenoemde wet Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Voor het ondernemersfonds moeten winkeliers in het centrum en op de boulevards van Vlissingen een belasting betalen, die afhankelijk is van de WOZ-waarde van hun bedrijfspand.

Het geld, in Vlissingen jaarlijks zo’n 100.000 euro, wordt geïnvesteerd in de verbetering en aankleding van het centrum. De Vlissingse Ondernemers Centrale ziet toe op de besteding.

De ondernemersbelasting wordt sinds 2012 geheven. De gemeenteraad heeft in oktober al ingestemd met een nieuwe termijn van vijf jaar. Nu ook de ondernemers akkoord zijn, blijft het ondernemersfonds in Vlissingen in ieder geval tot 2020 van kracht.