De Vlissingse gemeenteraad neemt donderdag (19 november) in haar openbare vergadering een beslissing over twee burgerinitiatieven. 

Het eerst roept de raad op voor het Nollebos, Zwanenburg en Westduin een monumentenstatus aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, om zo de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied te beschermen. Bijvoorbeeld tegen bouwplannen.

Bouwen om de toeristische functie van Vlissingen te versterken, zou kunnen in het Scheldekwartier, staat in het tweede burgerinitiatief. Daarin wordt de raad opgeroepen tot onderzoek naar de mogelijkheden daar voor recreatieappartementen en een jachthaven.

Nollebos

De burgerinitiatieven zijn ontstaan naar aanleiding van de berichten over de mogelijke plannen voor de bouw van recreatiewoningen in het kustgebied van het Nollebos, Zwanenburg en Westduin. Het eerste burgerinitiatief wil dit gebied op de nationale monumentenlijst laten plaatsen, zodat de ‘cultuurhistorische, archeologische, landschappelijke en biologische waarden’ van het Nollebos, Zwanenburg en Westduin beschermd worden.

Het gaat om meer dan een verzameling bomen, water en rietvelden, staat in het initiatief.

‘In 1925 gaf burgemeester Van Woelderen het startsein voor de aanleg van het Nollebos, als geschenk van de gemeente aan de burgers van Vlissingen.’

Het gebied is gevormd door de inundatie van Walcheren, nadat in 1944 de Nolledijk werd gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het initiatief wil ook de ecologische waarden van het gebied beschermen.

‘Het Nollebos is het enige gebied in Nederland waarin zowel zoet- als zoutminnende vegetatie voorkomt. Absoluut uniek.’

Scheldekwartier

Als de gemeente Vlissingen recreatiewoningen wil bouwen om de toeristische sector en daarmee de economie te versterken, onderzoek dan de mogelijkheden hiervoor voor het Scheldekwartier, staat in het tweede burgerinitiatief.

‘Het plan van Art House Zeeland doet zowel recht aan de gewenste toeristische ontwikkeling als de broodnodige invulling van het Scheldeterrein.’

Het plan biedt ‘hoogwaardige voorzieningen voor recreatief en deeltijd wonen in de stad, gelegen binnen een te ontwikkelen stadspark, met een volwaardige jachthaven voor de deur, zicht op een maritiem historisch stadsdeel, alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik en met de zee op loopafstand.’

Het recreatie- en natuurgebied Nollebos, Zwanenburg en Westduin is daarbij volgens het initiatief een ‘welkome aanvulling op zee en strand’.