Er komt geen nieuwe editie van het Southpark festival op het Meiveld in Middelburg. "We kijken terug op fantastische jaren, maar we doen het graag goed en anders niet", vertelt voorzitter Sander Pellikaan van Stichting Southpark Festival Events. Daarmee was de twaalfde editie deze zomer de laatste.

Over populariteit had Southpark niet te klagen, vertelt Pellikaan, wel waren er andere strubbelingen.

Die hebben het festival nu de das omgedaan. "De regelgeving werd steeds strenger, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging en de drinkwatervoorziening, en de sponsoring rond krijgen en genoeg vrijwilligers vinden was ook steeds moeilijker."

Door oplopende kosten om het programma kwalitatief op peil te houden zag de stichting zich op den duur genoodzaakt om entree te heffen, maar dat kon een gat in de begroting volgens de voorzitter niet voorkomen. "De laatste twee jaar hebben we verlies geleden." Eerder werd er wel gespaard, maar die baten verdwenen door financiële problemen.

"Ieder jaar bezochten veel mensen het festival", aldus Pellikaan. De organisatie strikte bekende namen als Miss Montreal en Surrender, maar bood ook lokale, beginnende muzikanten een podium. "Southpark groeide door de jaren heen van een buurtfeestje naar een festival met twaalfduizend bezoekers."