De gemeente Veere gaat geen nieuwe bezuinigingen opvoeren. Er is juist geld beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Dat blijkt uit de begroting voor 2016.

Het Veerse college van burgemeester en wethouders wil geld stoppen in onder meer maatschappelijk vastgoed, ruimtelijke plannen en de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en het personeel.

Ruimtelijke plannen waarin Veere geld wil stoppen zijn de herstructurering van Zoutelande, de visie voor Domburg, het Masterplan Fort den Haakweg in Vrouwenpolder en het Oranjeplein in Veere. Ook investeert ze bijvoorbeeld in kunstgras voor korfbalvereniging Stormvogels in Westkapelle.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren komt er een rotonde bij de Burgemeester Huijsmanstraat in Meliskerke, waar ook de Kaasboerweg en Dorpsstraat samenkomen. De aanleg is gepland voor 2016. Daarnaast worden er voor het hoogseizoen strandovergangen opgeknapt.

Vastgoed

Door de veranderende behoeften van de inwoners, onder meer door de ontgroening en vergrijzing, neemt Veere haar gemeentelijke accommodaties onder de loep. Enerzijds verwacht ze geld te kunnen besparen door panden af te stoten en slimmer te gebruiken, anderzijds wil ze investeren in dit maatschappelijk vastgoed.

Er blijven voorzieningen in iedere kern. "Er is geld voor nieuwbouw en verbouw", aldus wethouder financiën René Molenaar. Zo staat voor volgend jaar de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Biggekerke op de rol. Een plan hiervoor wordt waarschijnlijk eind dit jaar aangeboden aan de gemeenteraad.

Door de nieuwe rol van gemeenten verdwijnen er voor tien fte banen in het gemeentehuis. "Dat gaat met natuurlijk verloop, er vallen geen gedwongen ontslagen", aldus de wethouder. Tevens wil de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren, onder meer door regels zo veel mogelijk te beperken.