De PvdA in Middelburg wil weten of het college van burgemeester en wethouders op de hoogte is van acht stroomstoringen in de wijk Dauwendaele.

De storingen vonden plaats in een aantal straten van de Middelburgse wijk, onder meer in de omgeving van de Kruitmolenlaan en Dauwendaelselaan, staat in de schriftelijke vragen van de partij.

"Weet het college welke maatregelen de netbeheerder heeft getroffen of treft om deze overlast te voorkomen?", schrijft PvdA-raadslid Mehmet Kavsitli.

"Heeft het college regulier overleg met de netbeheerder over de storingen in Dauwendaele? Kan het college een inschatting geven van de ontstane schade voor de inwoners als gevolg van de stroomstoringen?" Ook wil de partij weten of de netwerkbeheerder aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventueel ontstane schade.