Samen met de inwoners wil de gemeente Veere kleine ergernissen, zoals hondenpoep op de stoep en fout geparkeerde auto’s, aanpakken.

Via een enquête vraagt de gemeente de Veerenaren tot 6 oktober naar verbeterpunten.

"De informatie uit de enquête vormt de basis om samen met de inwoners de komende jaren aan de slag te gaan om overlast per kern te verminderen", schrijft Veere op haar website. "Nadat de uitslag van de enquête bekend is, bezoeken medewerkers van de gemeente Veere de dorps- en stadsraadsvergaderingen om de verdere aanpak te bespreken."

Per kern volgt een plan van aanpak voor één of enkele specifieke ergernissen die daar vooral spelen. De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA), is degene die weet wat er in de kern omgaat en zal daarbij betrokken zijn.

Budget

De enquête staat nog voor dit jaar op de agenda. Vanaf 2016 volgt de concrete uitvoering. Hiervoor heeft Veere voor volgend jaar 40.000 euro gereserveerd en voor 2017 80.000 euro.

"De mate van inzet door de boa's is daarvan wel afhankelijk. Het accent van de aanpak ligt daarom vooral buiten de drukke zomermaanden." De gemeente wil zich steeds focussen op de aanpak van kleine ergernissen in vier à vijf kernen.