De gemeente Middelburg heeft sporthal De Kruitmolen aangeboden als crisisopvanglocatie voor ongeveer 200 vluchtelingen. Als het zo ver komt, verblijven de vluchtelingen maximaal 72 uur in de hal aan de Kruitmolenlaan in Middelburg.

"De kans dat de locatie daadwerkelijk wordt ingezet, is klein", zegt de gemeente Middelburg, die met haar aanbod ingaat op de vraag van de landelijke overheid om locaties voor crisisopvang beschikbaar te stellen.

Donderdag 24 september is er van 19.30 uur tot 20.30 uur een inloopavond waar vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn.

Locaties beschikbaar

Het kabinet heeft eerder deze week gevraagd of gemeenten locaties beschikbaar willen stellen voor crisisopvang. De dertien Zeeuwse burgemeesters, commissaris van de Koning Han Polman en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben daar vrijdag over gesproken.

Zij hebben onder meer een inventarisatie gemaakt van de mogelijke locaties. De Kruitmolen is er daar één van, onder meer omdat de hal beschikt over sanitair en docuhes. Na 72 uur stromen de vluchtelingen door naar de reguliere opvang.