De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen zetten tot het einde van 2015 extra gebiedsteams in om inwoners te helpen die intensieve begeleiding nodig hebben op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn, opvoeden en opgroeien. 
 

In de teams werken professionals met verschillende achtergronden samen. Als de nood hoog is, kunnen zij andere hulpverleners inschakelen.

De extra inzet is nodig, omdat de vraag veel groter is dan verwacht. Vooral op het gebied van maatschappelijk werk en jeugd kunnen de professionals het werk niet aan. De zeven teams op Walcheren krijgen er allemaal tijdelijk een maatschappelijk werker (1 fte) en iemand die is gespecialiseerd in de jeugd (0,5 fte) bij.

De drie gemeenten betalen de extra inzet en hopen dat Porthos daardoor de achterstanden kan wegwerken. De colleges van burgemeester en wethouders hebben het portaal voor zorg en gezondheid op Walcheren ook de opdracht te geven om te onderzoeken of er een structurele oplossing is voor de inzet van de teams.