De ChristenUnie is er niet gerust op dat het cultureel erfgoed in Middelburg in de toekomst behouden blijft.

"Moet de stad zich tevreden stellen met de buitenkant, het beeld van gezellige geveltjes, of wil het college de authenticiteit van Middelburg in zijn bouwhistorie bewaren?" vraagt de partij stelt aan het college.

De ChristenUnie wil dat het college zich sterk maakt voor het historische kapitaal van Middelburg, zowel in de binnenstad als het buitengebied. "De roep om minder regels en het financiële belang bij de ontwikkeling van bouwgrond kunnen leiden tot onherstelbaar verlies." 

De ChristenUnie vraagt onder meer of er beleid is dat de cultuurhistorische waarden in Middelburg beschermt en of de gemeente de regie heeft over de behandeling van monumenten in de stad. "Hoe wordt voorkomen dat oude panden onomkeerbaar worden verbouwd?"