Het Nolleplein, de entree naar de Vlissingse boulevards bij het Wooldhuis, is heringericht en dat heeft volgens de Lokale Partij Vlissingen (LPV) onduidelijke situaties opgeleverd.

Dat geldt volgens LPV-gemeenteraadslid Wim Hirdes voor automobilisten, fietsers én voetgangers. "Er kunnen onveilige verkeerssituaties ontstaan", stelt hij maandag in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Hirdes schrijft door verschillende mensen benaderd te zijn over onveilige situaties op het Nolleplein.

Oversteekplaatsen

Bij de boulevardentree komen nu fietsers uit vijf verschillende richtingen bij elkaar en daardoor ontstaat volgens het gemeenteraadslid een grote samensmelting van fietsers. "Dat gaat gepaard met een aantal onduidelijkheden bij de oversteekplaatsen voor de fietsers. Ook zijn er verschillende belemmerende verkeersremmende obstakels geplaatst op het Nolleplein, zoals gevaarlijke betonbanden en wegversmalling."

Op de boulevard is de fietser de belangrijkste verkeersdeelnemer. Daarom is de rijbaan zo ingericht dat de auto te gast is. De maximum snelheid is dertig kilometer per uur. Hirdes vraagt b&w of de dertigkilometerzone kan worden doorgetrokken, zodat niet het Nolleplein het beginpunt is, maar de kruising van de Burgemeester van Woelderenlaan en de President Rooseveltlaan onderaan de boulevard. "Hiermee kan de aanrijsnelheid getemperd worden."

Kenau Hasselaarstraat

Ook vraagt hij hoe de fietser van en naar de Kenau Hasselaarstraat het Nolleplein moet gebruiken. "Hoe gaat u de fietsers die het aangelegde fietspad niet gebruiken en rijden via de rijbaan begeleiden? En hoe wilt u de huidige gevaarlijke situatie voor de overstekende campinggasten en de gevaarlijke situatie voor overstekende fietsers vanuit de richting van de boulevard bij de onoverzichtelijke afrit van de boulevard naar de President Rooseveltlaan verbeteren?’

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de schriftelijke vragen van de Lokale Partij Vlissingen.