Walcherenaren met een laag inkomen kunnen bijzondere hoge kosten gecompenseerd krijgen. De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben nieuwe regels voor deze bijzondere bijstand vastgesteld.

Het gaat bijvoorbeeld om vergoedingen bij een kapotte wasmachine, als er huishoudelijke hulp nodig is of als iemand extra kosten heeft omdat hij of zij een aow-uitkering, ziekte of handicap heeft.

De nieuwe regels gelden vanaf 1 augustus. Bij de bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten gelden de regels vanaf 1 oktober.

Bijzondere bijstand is een financiële bijdrage voor alle mensen die een laag inkomen hebben en weinig of geen eigen vermogen bezitten. Jongeren tot 21 jaar moeten eerst een beroep doen op hun ouders of verzorgers. Als dat niet kan, kunnen zij ook bijzondere bijstand aanvragen bij Orionis Walcheren.

Verantwoordelijkheid

Mensen moeten wel eigen verantwoordelijkheid nemen. Porthos, het zorgloket van de drie Walcherse gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere en Orionis Walcheren kunnen helpen door te praten over wat nodig is.

Als mensen geen beroep kunnen doen op mensen om hen heen en er is geen andere voorziening voorhanden, dan kunnen ze in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.