De politie en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Veere trekken deze zomer samen op om alcoholgebruik bij minderjarigen tegen te gaan. 

Met het aanbreken van de vakantieperiode controleren agenten en boa’s op onregelmatige tijden bij uitgaanscentra in de gemeente.

"Alcohol drinkende minderjarige jongeren die betrapt worden krijgen onverbiddelijk een HALT-doorverwijzing", waarschuwt de politie.

"De ouders worden van het drinkgedrag van hun kind op de hoogte gebracht." Jongeren vanaf 18 jaar die betrapt worden op openbare dronkenschap en urineren op straat krijgen ook een bekeuring. "Zaterdag zijn 6 jongens geverbaliseerd, van wie 4 minderjarigen."

Alcoholcoma

In Nederland drinken kinderen op steeds jongere leeftijd en ook steeds meer. "Het aantal jongeren dat met een alcoholcoma in het ziekenhuis belandt neemt schrikbarend toe. De medische schade aan de ontwikkeling van de hersenen wordt daarbij enorm onderschat." 

De overheid wil het alcoholgebruik bij jongeren terugdringen, door onder andere streng toezicht te houden op de Drank- en Horecawet. Daarin staat onder meer dat aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mag worden verkocht. Barkeepers, slijters en caissières moeten zich hieraan houden.