Vlissingse ouders die een vergoeding krijgen voor zwemles voor hun kind kunnen voortaan zelf het zwembad kiezen. De gemeente Vlissingen versoepelt de voorwaarden voor de ‘Vangnetregeling zwemvaardigheid’.

Die riep ze in het leven om het zwemdiploma A en B behalen ook voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen mogelijk te maken.

Voor een tegemoetkoming in de kosten moesten ouders hun kinderen voorheen laten zwemmen in het Vrijburghbad. “Ouders mogen nu ook een andere school kiezen”, vertelt wethouder Sem Stroosnijder woensdag.

“Als bijvoorbeeld de school voor een andere zwemschool kiest, willen wij dat het voor alle kinderen mogelijk is met hun klas te zwemmen.”

Sinds de gemeente het schoolzwemmen niet meer financiert, ontstaan er volgens hem initiatieven vanuit bijvoorbeeld basisscholen om zwemles te volgen.  Stroosnijder vindt het ook in het belang van de scholen dat kinderen kunnen zwemmen.

Vangnetregeling

Vlissingen legde de verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van kinderen in 2013 bij de ouders, maar vindt het wel belangrijk dat meer kinderen zwemdiploma A en B halen. Daarom onderstreept ze via voorlichting aan ouders en scholen het belang van zwemvaardigheid. 

Voor ouders die de zwemlessen niet kunnen betalen, is er de vangnetregeling. Daarbij krijgen ze het hele pakket voor diploma A en B vergoed. Vlissingen wil deze regeling beter onder de aandacht brengen.

In het schooljaar 2013/2014 hebben ouders van 107 kinderen hiervan gebruik gemaakt. Wat de reden is dat sommige kinderen geen zwemles volgen, heeft de gemeente nog niet onderzocht, maar ze verwacht dat het financiële aspect soms een rol speelt.