Er moeten meer AED’s op de stranden in Veere komen, vindt de toeristische sector in de gemeente. Ze willen daarvoor 19.200 euro uittrekken. 

De eigenaren van strandpaviljoens, Stichting Strandexploitatie Veere en de gemeente dragen elk een derde deel van het bedrag bij. De gemeente haalt de 6400 euro uit de Toeristische Impuls voor 2015.

De hoofdstrandposten zijn al uitgerust met een AED, maar vanuit het oogpunt van veiligheid en de verblijfskwaliteit vinden de partijen dat er meer apparaten nodig zijn waarmee mensen met een hartstilstand kunnen worden gereanimeerd.

‘Het strand is nu eenmaal moeilijker te bereiken voor hulpdiensten’, zegt de gemeente. De strandpaviljoens nemen de kosten van de jaarlijkse inspecties en het onderhoud op zich. Ook zorgen ze ervoor dat er voldoende mensen zijn die de apparaten kunnen bedienen.