Wie een idee heeft om het leven in de gemeente Veere te verbeteren, komt wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage. De gemeente Veere stelt 800.000 euro beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving. 

Met deze regeling wil Veere taken die ze nu nog zelf uitvoert meer bij de inwoners leggen. De ‘Leefbaarheidsbijdrage’ helpt mee om plannen te realiseren. Die moeten wel bij de gemeentelijke visie passen en bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

"Bijvoorbeeld door een onderdeel van een dorpsplan te realiseren", geeft de gemeente als voorbeeld. Te denken is aan initiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning of duurzaamheid. De initiatiefnemers moeten zelf ook een financiële bijdrage leveren aan het project.

"Zij blijven ook verantwoordelijk voor een initiatief. ‘Mensen moeten dus niet alleen nadenken over de opstart van een project, maar ook over het in stand houden ervan."

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Veere.