De kerken in Arnemuiden ontfermen zich vanaf woensdag over alle dorpsbewoners die hulp nodig hebben. Dan ondertekenen ze hiervoor een overeenkomst met de gemeente Middelburg. Daarin staat dat de vier kerken zich naast de zorg voor haar eigen gemeenteleden ook willen inzetten voor naastenhulp.

Het gaat om de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gereformeerde kerk Arnemuiden, Hersteld Hervormde Gemeente in Arnemuiden en de Hervormde gemeente Arnemuiden.

‘De kerken willen met deze overeenkomst invulling geven aan naastenliefde’, laat een woordvoerder van de gemeente Middelburg weten. ‘Ze zien dit vanuit de Bijbel als een verantwoordelijkheid.’

Hulp

De kerken hebben een structuur opgezet waarbinnen alle bewoners van Arnemuiden via het gemeentelijk zorgloket Porthos hulp kunnen krijgen van vrijwilligers van de verschillende kerken.

Door de invoering van de Jeugdwet, Participatiewet en  de veranderingen in de Wmo/AWBZ en maatregelen in het passend onderwijs krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid, terwijl de beschikbare financiële middelen afnemen. Daarin ligt de oorsprong voor de overeenkomst.

Hierin staat dat de gemeente Middelburg en de kerken constateren dat er een ‘gezamenlijke opgave ligt op het vlak van maatschappelijke ondersteuning’. ‘De gezamenlijke uitdaging daarbij is met minder budget een nieuwe, effectieve en voor inwoners passende ondersteuning realiseren.’

Boodschappen

Sinds de decentralisaties moeten burgers meer zelf en met behulp van de mensen om hen heen doen en regelen. ‘Eigen oplossingen vormen het vertrekpunt. Het bieden van ondersteuning is maatwerk, sluit zoveel mogelijk aan op de leefomgeving van de inwoner en vindt zoveel mogelijk plaats in de buurt. We spannen ons in om gezamenlijk een infrastructuur te ontwikkelen die inwoners helpt bij het vinden van eigen oplossingen. Hierdoor bevorderen wij de gemeenschapsvorming, onderlinge betrokkenheid en participatie van onze inwoners."

Acute zorg

De kerken bieden twee verschillende soorten zorg. Dat zijn vrijwillige thuiszorg, hulpvragen binnen de kerkelijke gemeente, en vrijwillige buurtzorg, aan buitenkerkelijke Arnemuidenaren. Dit is acute, niet structurele zorg die aangeboden wordt wanneer er een (tijdelijke) hulpvraag via Porthos binnenkomt.

Verzorgende taken, psychiatrische hulp en huishoudelijke zorg vallen hier niet onder. Wel bijvoorbeeld vervoer naar de arts, stofzuigen, koken, kinderen uit school halen of de hond uitlaten bij ziekte en boodschappen doen.

Na een jaar evalueren de partijen de samenwerking.