De resultaten van havenbedrijf Zeeland Seaports zijn in 2014 verbeterd. In bijna alle segmenten deed het bedrijf het beter. 

Het operationeel resultaat van Zeeland Seaports verbeterde ten opzicht van 2013 met circa 14 miljoen euro en bedroeg 11 miljoen euro. 

Aan de financiële verbetering lag een kostenbesparingsplan ten grondslag dat in de tweede helft van het jaar is opgestart. 

Door de aanwezige rentelasten van Zeeland Seaports met zich meedraagt, is er uiteindelijk echter sprake van een nulresultaat. Financieel directeur Jeroen Rasenberg omschrijft de resultaten als "een duidelijk beter beeld dan voorgaande jaren. Met deze cijfers is een einde gemaakt aan een jarenlange serie van stevige verliezen", zo sprak hij. 

Overslag

De zeegebonden overslag bij bedrijven steeg met ruim 6% flink tot meer dan 35 miljoen ton. In alle segmenten met uitzondering van stukgoed was duidelijke groei zichtbaar, zowel in de export als in de import van goederen.

De grootste en belangrijkste goederenstromen voor de Zeeuwse haven, droge bulk en natte bulk, stegen daarbij met respectievelijk 5% en 13%. Hiermee presteerde de Zeeuwse haven beter dan omliggende havens.

Als havenbedrijf beheert, exploiteert en ontwikkelt Zeeland Seaports de zeehavens van Vlissingen, Borsele en Terneuzen. Samen vormen ze één havengebied, dat op basis van overslag de derde zeehaven van Nederland is.