De PvdA in de gemeenteraad van Middelburg vindt dat de politiek iets moet doen aan de stijgende huurprijzen, omdat ‘de woonlasten een steeds groter deel van het inkomen van huurders gaan beheersen’. 

Ze vraagt aan het college van burgemeester en wethouders of zij nog voor 1 juli, de datum waarop de huurprijzen omhoog gaan, in overleg wil met de woningcorporaties om de prijzen van sociale huurwoningen te bevriezen.

Ook wil ze een onderzoek naar de mogelijkheid van een woonkostenbijdrage van de gemeente voor inwoners op of rond het sociaal minimum. De sociaaldemocraten denken dat te kunnen betalen uit het potje voor het armoedebeleid. 

Daarnaast vindt de PvdA dat de gemeente en woningcorporaties eens goed moeten kijken naar scheefwonen in Middelburg. ‘De juiste mensen moeten in de juiste woning terechtkomen’.