De gemeente Veere wil 110.000 euro uittrekken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de haven in Veere. De achterstanden in het onderhoud zijn tijdens een grote inventarisatie aan het licht gekomen.

De gemeente liet naar de haven kijken in verband met het beëindigen van de huurovereenkomst met Jachtclub Veere, eind 2014. De gemeente heeft met de jachtclub een nieuwe overeenkomst gesloten. Ze draagt de jachthaven in erfpacht over.

De jachtclub betaalt jaarlijks de canon. De eenmalige investering van 110.000 euro maakt deel uit van de overeenkomst. Ook is afgesproken dat de gemeente per jaar ruim 50.000 euro opzij zet voor het beheer.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud aan onder meer de damwanden, kademuren, vloedpalen, de glooiingen en het bruggetje. Andere zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de jachtclub.