De gemeente Vlissingen heeft vorig jaar slechte financiële resultaten geboekt. In totaal kwam het verlies uit op 2,6 miljoen euro. 

Dat liet wethouder van Financiën De Jonge woensdag weten bij de presentatie van de de jaarrekening over 2014 .

De jaarrekening toont een overschot van 600.000 euro. “Dat kan de indruk wekken dat we geld hebben overgehouden, maar jammer genoeg hoort er een forse nuancering bij dit resultaat”, zegt de Jonge. 

In 2014 heeft de gemeente van het Rijk 3,2 miljoen euro vooruit ontvangen voor maatschappelijke opvang in het jaar 2015. Dat geld hebben we dit jaar ook hard nodig. Daardoor hebben we eigenlijk 2,6 miljoen euro verlies geleden.”

De Jonge zegt dat de gemeente er nog steeds slecht voor staat. 

Reserves

Ook andere cijfers tonen dit aan. Zo zijn de reserves vorig jaar geslonken van ruim 13 miljoen euro naar 800.000 euro. Dit komt onder meer door de afwaardering van het Scheldekwartier met ongeveer 11 miljoen euro. Vlissingen gaat ervan uit dat deze grond door de economische crisis minder oplevert dan begroot.

Daarnaast heeft de gemeente de panden op de locaties Britannia aan de boulevard en de voormalige CSW aan de Adriaen Coortelaan beide voor ruim 2 miljoen euro minder verkocht dan geraamd. 

Schulden 

“Toch vinden we het belangrijk om deze verliezen te nemen”, aldus de Jonge. De verkopen verbeteren de schuldpositie, omdat ze inkomsten genereren. “We moeten de schuldenlast onder controle krijgen en dat die nu is teruggelopen is een belangrijk signaal.” 

Om de schuldenlast verder onder controle te krijgen gaat Vlissingen ook door met de verkoop van panden, vertelt de wethouder. “Daarnaast stellen we alle investeringen die niet urgent zijn uit.”

De wethouder verwacht dat het lukt om de schuldenlast verder te laten dalen.