Voor 1 juli zijn alle overeenkomsten in verband met de komst van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen ondertekend. Dat is de stellige overtuiging van gedeputeerde Carla Schönknecht.

Er moeten handtekeningen komen onder een erfpachtovereenkomst, een overeenkomst over de regiobijdrage en eentje over de afkoopsom. Daarna stelt de provincie de gronden aan de Buitenhaven in Vlissingen ‘bouwrijp en om niet’ beschikbaar.

De provincie en de gemeente Vlissingen dragen respectievelijk 15 en 3 miljoen euro bij aan de realisatie van de kazerne.

Als de overeenkomsten niet voor 1 juli zijn ondertekend, is er meer dan 18 miljoen euro nodig vanwege de BTW-afdracht. Halverwege april heeft de provincie daarom overleg gehad met minister Jenine Hennis-Plasschaert van Defensie. Daarin is afgesproken alles voor 1 juli rond te hebben.

Over de meeste punten is ook al overeenstemming, alleen over het archeologische onderzoek en de bodemkwaliteit wordt nog gesproken.

Als alle overeenkomsten zijn ondertekend, kunnen de voorbereidingen voor de bouw daadwerkelijk van start gaan.

De nieuwe marinierskazerne moet in 2019 de deuren openen.